Nicasius viering

10 juli 2016 - 11:00

Zondag 10 juli 2016 mooie druk bezochte Nicasius viering op 't Nicasiusplekske van buurtschap Kreyl. Een viering waarbij voorganger hulpbisschop Rob Mutsaerts in zijn preek ons gilde nog vernoemde en de waarde van een vereniging als het onze positief onder de aandacht bracht van de aanwezigen.

Citaat uit preek met dank aan Rob Mutsaerts:
"De gilden zijn hier aanwezig (St Joris, St Agatha). Schuttersgilden vertegenwoordigen van oudsher die katholieke waarden. Voor een buitenstaander mag een gilde gedateerde aanblik bieden: de historische klederdracht, de vaandels. Maar hun traditie is stevig verankerd in waarden die niet tijdgebonden zijn, integendeel, van alle tijden zijn dienstbaarheid, trouw en broederschap. Van oorsprong bood het gilde bescherming aan de bevolking. Hun huidige taak mag zijn: de bescherming van die aloude maar nog altijd waardevolle waarden. Datzelfde geldt voor u allemaal. Het is zo belangrijk willen we dorpen, wijken,steden, Brabant echt leefbaar houden. Het draagt bij aan samenhorigheid."

Link naar foto album