KNTS

KNTS logo

Woensdag 24 december heeft het bestuur van de KNTS een brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen waarin de Minister aangeeft dat hij voornemens is om de KNTS aan te wijzen als Koepelorganisatie zoals dit genoemd staat in artikel 43a van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). Dit is de aankondiging waarnaar wij, als gildeschutters, zolang hebben uitgekeken. Nu is de weg vrij om onze KNTS organisatie invulling te geven.


Op woensdag 22 oktober 2014 is de vereniging Koepel Nederlandse Traditionele schutters, de KNTS officieel opgericht. Dit gebeurde in de Stadsherberg De Keurvorst te Ravenstein, het teerhuis van het Sint Barbaragilde. Door het zetten van de nodige handtekeningen onder de statuten was de oprichting een feit.

KNTS

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters KNTS

Verlof leges staatscourant van 27 maart 2015

Veiligheidreglement permanente schietlocatie

Artikel 1 wet wapens en munitie

Artikel 2 wet wapens en munitie