Gildebroeder en zilverdrager Hennie Duister 25 jaar lid.

14 augustus 2023 - 11:50

Kermismaandag 2023 was het ook 25 jaar geleden dat Hennie Duisters toetrad tot het gilde. Hij werd in de ochtend gehuldigd in het bijzijn van zijn vrouw tevens gildezuster en zijn kinderen en kleinkinderen. In de toespraak tijdens zijn huldiging werden de verdiensten van Hennie opgesomd. Hennie is al jaren de kartrekker binnen de schietcommissie en draagt zorg voor het schietterrein en de installaties en de materialen en de uitgebreide administratie benodigd om de interne schietcompetitie te kunnen houden. Hij is vele jaren actief geweest in het bestuur en heeft veel tijd geïnvesteerd tijdens de bouw van het nieuwe gildehuis. Hennie ontving de zilveren Agatha speld en zijn vrouw een mooi boeket bloemen. Na de huldiging werd er gevendeld voor de jubilaris en zijn familieleden en bood Hennie de leden een consumptie aan.