Jubileum feestweekend zeer geslaagd

23 mei 2022 - 14:00

Feestweekend jubilerende Gilde van Sint Agatha

Het Gilde van Sint Agatha kan terugkijken op een prachtig jubileum weekend met zeker op zondag een zonovergoten feestdag en jeugdtoernooi. En op zaterdag een mooie middag en een feestelijke avond.

Zaterdag middag werd het nieuwe “Gildehuis St. Agatha” officieel geopend door Baron Sammy van Tuyll van Serooskerken. Dit deed hij door een smeedwerk met de naam van het gildehuis te onthullen en vond plaats onder het toeziend oog van buurtbewoners van de Boschlaan, begunstigers en sponsoren, de eigen leden en partners, het bestuur van het andere Heezerse gilde Sint Joris en verschillende mensen die het gilde hebben geholpen om het nieuwe gildehuis te realiseren. Vooraf aan deze opening sprak Baas deken Henry Gerlings de gasten toe en bedankte allen aanwezigen voor hun bijdrage in welke vorm dan ook aan de tot stand koming van het gildehuis. Henk van Eert overhandigde het gilde een schild van zijn vader die jaren kapitein van het gilde is geweest. Een schild dat hij al jaren goed bewaard heeft en waarvan hij vond dat het nu een mooie gelegenheid was om het over te dragen aan het gilde. Door de kunstkring Eymerick werd een schilderij uit de collectie van Christ Derksen aangeboden.

’s Avonds was er een feestavond in feesttent aan de Boschlaan en zorgde onze Heezerse band “Handsome Willy en de Left overs” en DJ André Kessels voor een gezellige sfeer en werd er volop gedanst. Deze combinatie van Heezerse muziekkanten en muziek liefhebbers staat garant voor een mooie avond en dat is het ook zeer zeker geworden.

Zondag was het de beurt aan de collega gildes uit de omliggende gemeentes om ons nieuwe gildehuis te komen bekijken. Een achttal gildes namen samen met het organiserende gilde deel aan de optocht en zorgde voor een kleurrijk schouwspel op het gildeterrein in de nabijheid van het kasteel.

In de optocht werd het kasteel aan gedaan waar door Henk Pluym vanuit een raam bovenin het kasteel een mooie overzichtfoto werd gemaakt van alle gildes op de binnenplaats. Een uniek plaatje om zoveel gildemensen bij elkaar te zien in een kasteel dat er al jaren voor de oprichting van het gilde gebouwd is. Een decor waarin de gildes zeker niet misstaan. Het Sint Joris gilde uit Heeze had zich voor deze dag zelfs in het nieuw gestoken en kwam met prachtige nieuwe pakken naar het verbroederingsfeest. Ook aan de wens van de Baron om nog een aparte foto te maken van de gildes van de Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten werd ingewilligd.

Na de terugkomst van de rondgang op het gildeterrein volgde de massale opmars. Een altijd weer indrukwekkend geheel dat  door vele bezoekers aanschouwd werd.
Vervolgens werd de eed van trouw aan het wereldlijk gezag -vertegenwoordigd door burgemeester Verhoeven- hernieuwd door de vaandrig van het organiserende gilde.

Na toespraken van  burgemeester Paul Verhoeven en het gastgilde werd de verbroederingsdag en het jeugdtoernooi geopend door de voorzitter Roeland van Hooff van kring Kempenland.

De jeugdleden van de gildes gingen de strijd aan met elkaar om de eer en om het te winnen zilver. Een mooi gezicht hoe deze jonge kinderen actief vendelen en trommen en zo de tradities voortzetten. Tussen de wedstrijden door verzorgde de meervoudig kampioen vendelen van Brabant Martien Verhoeven voor demonstratie acrobatisch vendelen. Hij kreeg de handen op elkaar. Vele uren van trainen zijn door hem geïnvesteerd om zover te komen.

Door de gemeente werd ter gelegenheid van het jubileum en de openig van het gildehuis een blijvend aandenken geschonken in de vorm van een prachtig door Kim Veendrick ontworpen afbeelding van de patroon heilige Agatha met eromheen de kleuren van de gilde vaandels en het oprichtingsjaar 1422. Deze mooie decoratie is aangebracht in het bovenlicht van de pui op de kopgevel van het gildehuis en is de finishing touch van het gildegebouw.

In het gildehuis was voor deze gelegenheid een tentoonstelling ingericht met attributen en geschriften uit de verre historie van het gilde. Dit werd door vele bezoekers bezocht en ook B&W hadden volop aandacht voor de uitgestalde oudheden.

Na de opening starten de wedstrijden en begon in de feesttent de “Sixties tribute band” te spelen.
Ook zij zorgde voor een gezellige sfeer in de feesttent en vele bezoekers waagde een dansje op de dansvloer. De gildes waarvoor dit na twee jaar weer de eerste bijeenkomst betekende zochten elkaar op en er werd bijgeklets onder het genot van een drankje. Beide dagen zorgde vrijwilligers uit de achterban van het gilde voor bezetting van de bar. Op zondag kwamen leden van scouting Sint Nicasius het bar team versterken. Een wederdienst van hun aan het gilde, dat een aantal weken geleden bij het jubileum feest van de scouting het bar team vormde. Een mooie uitwisseling van Scouting en Gilde wezen, twee instituten die altijd al een band hebben met elkaar.

Om 17.00uur volgde de prijsuitreiking van het  jeugdtoernooi en werden de prijzen en herinneringsschildje aan de kinderen uitgereikt. De prijzen werden gewonnen door kinderen van de gildes uit Leenderstrijp en Budel en van Heeze wist Lars Heesakkers een eerste prijs voor trommen in de wacht te slepen. Na de prijsuitreiking nam DJ André Kessels de muziek weer voor zijn rekening. De muziek stopte om 19.00uur maar de gildebroeders en zuster waren nog niet bij gebuurt en vele plakte er nog een paar uurtjes achteraan.

Het Gilde van Sint Agatha kan terugzien op een zeer geslaagd weekend. Met veel complimenten vanuit de bezoekers voor het prachtige gildehuis in een eveneens prachtige omgeving. Met veel complimenten voor het mooie goed georganiseerde feestweekend. Beide dagen zijn mooi vastgelegd door  Mirjam Heesakkers zodat alles nog eens kunnen herbeleven.
Vele uren aan arbeid tijdens de renovatie van het oude gebouw tot wat nu geworden is en nog eens vele uren aan voorbereiding door heel veel leden om dit weekend te realiseren gingen er aan vooraf. Het is het allemaal meer dan waard geweest. We hopen nog heel veel jaren plezier te mogen hebben van de geleverde inspanning en wensen dat de komende generaties het 700 jarige jubileum feest ook op deze mooie plek kunnen vieren.