Kermis maandag 2018 Jubilarissen en installatie nieuwe leden.

18 augustus 2018 - 14:29

Jubilarissen en installatie nieuwe leden bij Gilde van Sint Agatha

Bij het gilde van Sint Agatha werd tijdens de kermis geschoten om het wisselschild. Het schild wisselde van drager Mark Heesakkers naar de nieuwe drager Eric Bierings. Eric heeft het wisselschild nu al voor de derde keer gewonnen.

Het was dit jaar toch een mooie editie voor de familie Bierings aangezien Eric’s dochter Femke (tevens kleindochter van Koning Rinie Bierings) op deze dag geïnstalleerd werd als aspirant gilde zuster. De Koning (oma)  van Femke overhandigde haar een boeketje bloemen en vanuit het gilde kreeg ze een oefen bazuin aangeboden. Tijdens dezelfde ceremonie trad ook Marjo Klaus toe tot het gilde. Deze gildezuster komt ook uit een echte gilde familie. Haar vader, broer en echtgenoot zijn al vele jaren bij het gilde. De echtgenoot van Marjo hing zijn vrouw een zilvermantel om en haar vader zette haar de hoed op zodat het gilde tenue compleet was.

Naast de installatie van deze twee gildezusters, zette het gilde ook drie gildebroeders in het zonnetje. John de Kuster , en Henry Gerlings vierden beide hun zilveren jubileum en Bart Heesakkers  werd gehuldigd met zijn 12,5 jaar lidmaatschap. De leden werden toegesproken en bedankt voor hun bijdrage aan het gilde. De partners van John en Henry hingen hen vervolgens het zilveren jubileum schild om. Vervolgens kregen de dames een bloemetje aangereikt als  dank voor het “delen” van hun partner met het gilde. Beide heren hebben deel uitgemaakt of doen dat nog van het bestuur. Ze hebben door de jaren vele uren geïnvesteerd in het gilde.
Bart is als zeer jonge vendelier /tamboer bij het gilde begonnen en heeft al heel veel prijzen in de wacht gesleept. Als telg uit de familie Heesakkers zijn ook hier de gilde roots volop aanwezig. Keizer Henk Heesakkers de opa van Bart stak de aangeboden Agatha speld op  het toch al met veel prijzen behangen  uniform. Ook Bart kreeg een bloemetje aangereikt.

Tenslotte werd er gevendeld voor de nieuwe leden en de jubilarissen. Op het gemeentehuis werden zo door burgemeester Paul Verhoeven ook nog even in het zonnetje gezet.