Kermis viering 2016

15 augustus 2016 - 11:00

Tijdens de kermis 2016 werden Gildebroeders Rene Coppelmans (L) en Ton Smulders (R) gehuldigd met hun 25 jarig lidmaatschap.

Beide 25 jaar bij het gilde Rene als vendelier en Ton als tambour. Beide heren zijn trouwe leden die ondanks hun drukke prive leven als zelfstandige ondernemer altijd klaar staan als er een activiteit van het gilde is.

Rene is bij de bij de gildemissen vaak als acoliet actief. Ton heeft een aantal jaren het secretariaat van het gilde verzorgd. Beide dragen het gilde een warm hart toe en we hopen dat ze nog jaren deel uit mogen maken van onze actieve groep.

Het gilde heeft de twee jubilarissen en hun vrouwen in het zonnetje gezet door de heren een zilveren herinnering schild aan te bieden. De dames ontvingen een boeket bloemen. Want zoals onze Baas Deken Henry Gerlings in zijn toespraak zei "de vrouw moet hun partner wel ondersteunen om tijd te maken en tijd te kunnen besteden aan het gilde".Na de huldiging werd hen nog een vendelhulde gebracht. Dit werd gedaan in het mooi decor van het Strabrechts plein net voor de rondgang door Heeze van start ging.

Voorafgaande aan de huldiging werd er bij het Agatha gilde geschoten om het wisselschild. De winnaar werd Jac van Weert. Het was een mooi en emotioneel moment omdat Jac het schild een aantal jaren geleden geschonken heeft samen met zijn vrouw Betsy die er  jammer genoeg vanwege haar gezondheid niet meer bij kan zijn. Jac zou 's middags zijn vrouw gaan bezoeken en haar daar met trots het schild laten zien.