Kermisviering en koningsschieten

14 augustus 2023 - 08:30, Gildehuis Sint Agatha aan de oprijlaan naar Kasteel Heeze

Koningsschieten bij het Gilde van Sint Agatha

Kermis maandag 14 augustus gaan de beide gilden uit Heeze weer hun traditionele rondgang door Heeze maken. De dag begint voor beide om 9.00 uur met een gildemis in de Sint Martinuskerk. Na deze viering volgt een vendelhulde, aan het kerkelijk gezag, op het kerkplein. Na de gezamenlijke afmars gaan de gildes ieder naar hun eigen gilde terrein voor hun eigen specifieke gilde activiteiten.

Bij het gilde van Sint Agatha staat dit jaar weer het 3 jaarlijkse koningsschieten op het programma. Deze voor een gilde belangrijke gebeurtenis zal rond 10.30 uur aanvangen op het terrein achter de Hooizolder (ingang via de oprijlaan van het kasteel).

Belangstellende zijn van harte welkom om dit spannende schouwspel mee te maken en getuigen te zijn van het neerhalen van de gaai door de vanaf dat moment nieuwe koning.

De nieuwe koning mag deze eervolle functie drie jaar vervullen. Na de traditionele gebruiken rondom de nieuwe koning te hebben afgewerkt zal het gilde aanschuiven aan de Brabantse koffietafel.

’s Middags zullen de beide gildes gezamenlijk de rondgang door Heeze maken en zijn zullen ze een aantal locaties in Heeze bezoeken en een vendelgroet brengen. De globale tijden van de rondgang zijn:
-gemeentehuis (14.30)
-Zorgcentrum Nicasius (15.30)
-kasteel (16.30) en tenslotte bij de
-huisartsenpost Strabrecht (17.30)
Tenslotte zal het gilde nog een vendelgroet brengen aan de nieuwe koning en zijn familie.